Jun 04, 2020

Thơ đấu tranh

Đại Lễ Thăng Long
Mỹ Lộc * đăng lúc 11:34:41 AM, Oct 09, 2010 * Số lần xem: 1212
Hình ảnh
#1
#2


 
1/2-
Nghìn năm đại lễ đất Thăng Long,
Thanh Hóa quê tôi lụt trắng đồng.
Việt cộng di đô chầu cúng giặc,
Đảng đoàn quỳ gối lạy dâng công.
Dân đen khốn khổ moi khoai mốc,
Nhà nước điên cuồng đốt pháo bông.
Hàng tỉ đô la, tham nhũng nuốt,
Trời cao có biết cảnh này không??...
 
2/2-
Không còn lãnh hải, mất biên cương,
Xoen xoét đầu môi nói tự cường.
Bản Giốc “Bác” dâng nòi Hán Mãn ??
Nam Quan “Đảng” hiến giống Nguyên Đường ??
Văn minh Trưng Triệu “quăng thùng rác”,
Văn hóa Trần Lê “ném xó tường”
Ra rả ngoác mồm hô độc lập…
Rõ ràng một lũ bán quê hương.
 
8-10-2010    MỸ LỘC

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.