Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Sầu đêm trăng tối
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 05:29:23 PM, Aug 30, 2010 * Số lần xem: 1476
Hình ảnh
#1


(thuận nghịch độc)
xuôi:

Chan chứa dạ sầu nỗi lệ vương
Bước mòn tôi lại trở xa đường
Ngàn mây bóng tối mờ hơi lạnh
Vạn ánh sao sương đẫm nguyệt trường
Loang nhẹ gió say trời khuất vãng
Sảng mê đêm thực cảnh vô thường
Vàng mơ bến nhạc lời ai oán
Vang khẽ tiếng lòng đến gửi thương

ngược:

Thương gửi đến lòng tiếng khẽ vang
Oán ai lời nhạc bến mơ vàng
Thường vô cảnh thực đêm mê sảng
Vãng khuất trời say gió nhẹ loang
Trường Nguyệt đẫm sương sao ánh vạn
Lạnh hơi mờ tối bóng mây ngàn
Đường xa trở lại tôi mòn bước
Vương lệ nỗi sầu dạ chứa chan

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.8.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.