Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Không đề
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 05:27:56 PM, Aug 30, 2010 * Số lần xem: 1466
Hình ảnh
#1Bệnh tật hôm qua đã dứt rồi
Bây giờ ngồi ngắm lá vàng rơi
Thấp thoáng mùa thu vừa tới ngõ
Nhập nhàng gió bấc thổi quanh trời
Trái tim niềm nhớ chừng sâu lắng
Trí tuệ nỗi buồn cũng nhẹ phơi
Nửa tối nhìn trăng về cuối dậu
Nghe lòng tâm sự những đầy vơi !

donghoa nguyenchihiep

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.