Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Đỉnh Tuyệt Kỳ Quang (thuận nghịch)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 05:38:17 AM, Aug 13, 2010 * Số lần xem: 1556
Hình ảnh
#1

 

Đỉnh tuyệt kỳ quang
(thuận nghịch)

Thần hoa diện sắc tụ quang Thiền
Hóa diệu kỳ an thỉnh Phật duyên
Vân trung đỉnh tuyệt đồ môn pháp
Động cửu quy thân định bách Thiên
Tần mạt hậu quân tru đức nhược
Kiếp tiền du thiện hướng thông huyền
Luân hồi thế đắc hồ duy định
Xuân ngọa liễu cầm sắc họa tiên

đông hòa nguyễn chí hiệp
22.6.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Sầu giữa canh khuya
(thuận nghịch độc)
Vàng trăng nửa sáng ánh sương mờ
Thức đợi đêm khuya bóng trắng tơ
Ngang trái thuở xưa tình oán mãi
Lặng thầm môi loạn tiếng ngâm thơ
Ngàn mây gửi mộng xa ngày biệt
Lệ biển hoài duyên muộn bước chờ
Tan chậm giấc mơ mùa rụng lá
Tàn thu nhớ vọng tuổi ngây thơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.08.2010