Feb 25, 2021

Đường thi Trung Quốc

Mai Hoa & Hoa Ảnh
Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 * đăng lúc 11:21:29 PM, Mar 11, 2015 * Số lần xem: 2352梅 花 -  蘇 軾 (蘇 東 坡)
(其一)


春 來 幽 谷 水 潺 潺,
 的 落 梅 花 草 棘 間.
 一 夜 東 風 吹 石 裂,
 半 隨 飛 雪 度 關 山.


Mai hoa - Tô Thức (Tô Đông Pha )
(kỳ nhất)


Xuân lai u cốc thủy sàn sàn,
Đích lạc mai hoa thảo cúc gian.
Nhất dạ đông phong xuy thạch liệt,
Bán tùy phi tuyết độ quan san.


HOA MAI ( Bài 1)

Xuân qua lũng vắng nước tuôn đầy,
Mai tàn trong đám lau cỏ may .
Một đêm gió động rung vách đá,
Thổi cánh tàn mai lẫn tuyết bay .


Badmonk - Tâm Nhiên


梅花其二


Mai hoa kỳ 2

Hà nhân bả tửu uý thâm u,
Khai tự vô liêu lạc cánh sầu.
Hạnh hữu thanh khê tam bách khúc,
Bất từ tương tống đáo Hoàng Châu.

 

Dịch nghĩa

Ai đã nâng chén rượu an ủi mình nơi chốn hoang vu,
Tâm trạng sầu não càng buồn thêm nữa.
Cũng may ở đây có suối xanh uốn quanh nhiều khúc,
Tuy không lời nhưng cũng đưa người đến đất trích Hoàng Châu.


http://silenhill-badmonk.blogspot.com/


 

HOA ẢNH Tô Thức (Tô Đông Pha)

 


花 影 -  蘇 軾

重 重 疊 疊 上 瑤 臺,
幾 度 呼 童 掃 不 開。
剛 被 太 陽 收 拾 去,
卻 教 明 月 送 將 來。

HOA  ẢNH - Tô Thức (Tô Đông Pha)

Trùng trùng điệp điệp thượng dao đài,
Kỷ độ hô đồng tảo bất khai.
Cương bị thái dương thu thập khứ,
Khước giao minh nguyệt tống tương lai

BÓNG HOA

Rụng xuống hàng hàng trên thềm đất
Lặng yên dẫu Tiểu quyét bao lần .
Tàn chiều thu lại gom đi mất,
Đêm lẫn trăng về hiện bên sân .

Thềm hoa, bóng rụng từng hàng,
Quyét đi quyét lại, bóng tàng ẩn sâu .
Chiều thu ai nhặt đóa sầu ?
Để đêm trăng sáng nơi sầu rụng ra ?

Badmonk - Tâm nhiên

 

http://silenhill-badmonk.blogspot.com/

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.