Jun 01, 2020

Thơ xướng họa

Tiếng hờn chiến mã / Quốc Hận còn kia
Hàn Thiên Lương & Nguyên Hà * đăng lúc 03:53:13 PM, Apr 05, 2010 * Số lần xem: 1237

Tiếng hờn chiến mã                                     

(Nhân ngày QLVNCH)                                       
 

Chiến mã dọc ngang ngoài chiến trận
Ra đi là quyết một lần đi                               
Hiên ngang bảo trọng lòng trung nghĩa          
Lỡ cuộc tan hàng vận nước suy                       

Cúi mặt đau thương tàn cuộc chiến                
Ngùi trông muôn thú xéo quê hương              
Máu tim hừng hực tan trong lệ                       
Căm hờn chiến mã bỏ yên cương!                   

Từng bước nặng nề trên hoang phế                
Lặng nhìn thiên hạ khóc điêu linh                  
Chiến mã rưng rưng đôi dòng lệ                    
Đau buồn trong một buổi tàn binh                    

Cùm gông chiến mã chịu từng ngày                
Ngẫn mặt hiên ngang dẫu đọa đày                 
Lê gót xích xiềng dài năm tháng                    
Can trường trên vạn bước chông gai               

Ngày mai ai đọc trang chiến sử                     
Văng vẳng như nghe tiếng hí vang                 
Ấy nỗi căm hờn bao chiến mã           
Một thời sông núi phủ màu tang                        
 
Hàn Thiên Lương, Portland , OR
 

Quốc Hận còn kia 

(Họa bài "Tiếng hờn chiến mã"
  của TH Hàn Thiên Lương)

Chiến sĩ chẳng hề kiêu thắng trận
Đâu hề nhụt chí bước chân đi

Dương cờ chính nghĩa vì dân tộc
Tiếc cảnh thái bình , lỡ vận suy !

Cam đành lỡ vận - tàn chinh chiến
Dở khóc ngàn trùng - nhớ cố hương
Mười ngón tay đan ôm mối hận
Mài gươm thù giặc chốn biên cương

Chí trai chưa trọn, đâu tàn phế
Hồng Lạc giống dòng chốn địa linh
Ngọn sóng Dân Quyền tràn khắp lối
Hôi tanh cờ máu cuốn đao binh .

Tám mươi lăm triệu trải bao ngày
Một kiếp ngựa trâu khổ nhục đày !
Thiêng địa chẳng dung loài quỉ đỏ
Thù chung quyết trả, dẫu nằm gai

Ngàn năm nước Việt trang hùng sử
Sông núi huy hoàng rộn tiếng vang
Chiến địa vẫn in bao chiến tích
Cơ đồ vạn thuở - hóa ly tan !!

            Nguyên Hà

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.