Oct 17, 2019

Thơ đấu tranh

Quê HươngThời Chủ Nghiã!
Hoàng Linh Vương * đăng lúc 04:11:22 PM, Mar 20, 2010 * Số lần xem: 1090


 
Đi chân không
Ăn cơm bốc
Cuốn xà rông
Điệu dân tộc
Giọng mán mường
Là Quê Hương
Thời chủ nghiã!
 
Hoàng Linh Vương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.