Sep 18, 2020

Đường thi Việt Nam

Muộn viếng chùa Hương (thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 10:40:07 AM, Aug 07, 2010 * Số lần xem: 1689
Hình ảnh
#1

Xuôi:

Trăng tàn bóng khuyết rũ bên đường
Khách lữ người về gửi lại thương
Xuân đợi mắt trông mờ Ngọc Điện
Bước chờ ai muộn viếng Chùa Hương
Ngăn thầm lệ biệt hồn xao xuyến
Nén mãi lời xa mộng vấn vương
Chan chứa dạ sầu đêm vắng bạn
Trăng tàn bóng khuyết rũ ngàn phương

Ngược:

Phương ngàn rũ khuyết bóng tàn trăng
Bạn vắng đêm sầu dạ chứa chan
Vương vấn mộng xa lời nén mãi
Xuyến xao hồn biệt lệ thầm ngăn
Hương Chùa muộn viếng ai chờ bước
Điện Ngọc mờ trông mắt đợi xuân
Thương lại gửi về người lữ khách
Đường bên rũ khuyết bóng tàn trăng

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
18.3.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
bài sửa
Đợi cảnh sang xuân
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Sang xuân đợi mãi nhớ rừng hương
Đến vội ai chờ mắt gửi thương
Vàng đẫm cánh mai viền giữa nụ
Sắc trầm hoa cảnh họa bên tường
Ngang chân bước khẽ vừa quanh phố
Lạc giấc hồn say rũ váng sương
Chan chứa đêm cùng nghe hát hội
Sang xuân đợi mãi nhớ rừng hương

đọc ngược:

Hương rừng nhớ mãi đợi xuân sang
Hội hát nghe cùng đêm chứa chan
Sương váng rũ say hồn giấc lạc
Phố quanh vừa khẽ bước chân ngang
Tường bên họa cảnh hoa trầm sắc
Nụ giữa viền mai cánh đẫm vàng
Thương gửi mắt chờ ai đến vội
Hương rừng nhớ mãi đợi xuân sang

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP