Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Duyên thầm (thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 06:52:54 PM, Feb 08, 2010 * Số lần xem: 1608
Hình ảnh
#1Xuân đợi cảnh chiều nhớ đến em
Nhẹ trôi mây thả cuộn sương thuyền
Vầng hoe điểm tối miền đông vắng
Bóng lặng chìm sâu giấc mộng thêm
Ngân khẽ tiếng trầm chuông lạc gió
Biệt xa trời khuyết dáng lam điền
Thầm duyên bến Hạ hoa giăng nụ
Xuân đợi cảnh chiều nhớ đến em

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.02.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.