Jan 19, 2021

Thơ xướng họa

Tiếng Thơ Lại Gặp Trà Ngon / Thơ Quyện Trà Sen
Diệu Tri & Du Sơn Lãng Tử * đăng lúc 09:43:04 PM, Jan 16, 2011 * Số lần xem: 1394
Hình ảnh
#1

 

Tiếng Thơ Lại Gặp Trà Ngon
 Bài Xướng:
 
Khao khát Móc-Câu(*) trà bấy chầy,
Duyên lành chờ đón buổi hôm nay.
Vị xưa đằm thắm càng keo kết...
Hương cũ ngọt ngào lại đắm say.
Mưa gió nắng sương trời dưỡng búp,
Giống dòng tinh chất đất ươm cây.
Biết chăng ai đó lòng son sắt,
Trang trọng niềm vơi với nỗi đầy.
 
(*) Trà Ðại Từ, Tân Cương tỉnh Thái Nguyên.
Diệu Tri vntq  (01-08-2011) 

 
Thơ Quyện Trà Sen
Bài Họa: 
 
Bếp lửa đun sôi cũng chóng chầy,
Trà ngon thơ xướng nhớ chiều nay.
Ðậm đà hương thắm ru người ngủ,
Thanh khiết vị nồng dỗ giấc say.
Giọt nắng tinh sương keo-kết lá,
Phấn hoa trinh nữ uyển-dung cây.
Chén tông, bình, tách, mâm chờ rót,
Khói tỏa trà sen quyện ấm đầy.
 
Du Sơn Lãng Tử (01-15-2011)

 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.