Oct 17, 2019

Thơ đấu tranh

Ngày Xưa Chúa Nói
Hoàng Linh Vương * đăng lúc 09:50:18 PM, Jan 11, 2010 * Số lần xem: 1088
Hình ảnh
#1Ngày xưa Chúa nói:
„Các con hãy nhân danh ta mà thương yêu nhau“
Vâng! Chúng con nghe lời Chúa.

Ngày hôm nay:
Của hơn hai ngàn năm sau
Chúng con tiếp tục chìa má bên kia
Cho người mang quyền lực ra tát
Trong ngày mừng Chúa sinh ra.

Hoàng Linh Vương - xmas2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.