Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Buồn Gửi Chốn Xưa
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 08:57:12 PM, Jan 11, 2010 * Số lần xem: 1492
Hình ảnh
#1


Chốn cũ hôm này em đến không ?
Đường xưa nhẹ thả bước chân rông
Nhớ Trăng bến nước đêm tàn hạ
Nhìn dáng hoa viên buổi cuối đông
Thấp thoáng thuyền say mùa gió biển
Âm thầm bóng lạc cảnh Hòn Chông
Nửa đời lữ thứ còn dang dỡ
Biết có ai cùng nỗi cảm thông

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.