Sep 28, 2020

Đường thi Việt Nam

Sầu Vọng Quê Hương (thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 08:32:57 PM, Jan 11, 2010 * Số lần xem: 1560
Hình ảnh
#1


xuôi:

Hương quê nhớ vọng biển ngàn xanh
Đến lại hồn say nửa giấc lành
Gương bạc ánh khuya trăng bóng nhẹ
Sóng chao mây khẽ hạt mưa chanh
Nương chiều nhạt vắng trời êm gió
Thố Ngọc tìm xa liễu dại cành
Sương giọt đẫm buồn mơ lại dấu
Trường Giang biệt lệ gửi về anh

ngược:

Anh về gửi lệ biệt giang Trường
Dấu lại mơ buồn đẫm giọt sương
Cành dại liễu xa tìm ngọc thố
Gió êm trời vắng nhạt chiều nương
Chanh mưa hạt khẽ mây chao sóng
Nhẹ bóng trăng khuya ánh bạc gương
Lành giấc nửa say hồn lại đến
Xanh ngàn biển vọng nhớ quê hương

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.01.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.