Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Thiết Tửu Hạ Hồi Tiêu
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 05:27:45 PM, Jan 09, 2010 * Số lần xem: 1585Hữu môn thiết tửu hạ hồi khai
Thám diệu kì duyên ẩn hậu đài
Ngũ mệnh thiên tri vu đắc tửu
Thất ngôn vô niệm đảm tùi bôi
Khả nhiên nhãn vị hồ trung khứ
Độ ám tâm tuyền kiến tọa lai
Đáo hạn chu niên hà dục tuý
Bán nguyệt tiêu hoài khấp lệ ai

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.01.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.