Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Vui xuân (thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 01:55:22 PM, Dec 06, 2009 * Số lần xem: 1472

 

thuận:

Cùng em sẽ lại bước vui đời
Cảnh ngắm đêm tình gửi mộng vơi
Cung nguyệt ẩn say duyên hội sớm
Liễu sương mờ lạc bến xuân thời
Rung hò tiếng vọng ngày theo đến
Khẽ hát đàn tranh nhạc mãi chơi
Vung nhẹ gió sang mùa hạ trắng
Cùng em đón lại bước chân rời

nghịch:

Rời chân bước lại đón em cùng
Trắng hạ mùa sang gió nhẹ vung
Chơi mãi nhạc tranh đàn hát khẽ
Đến theo ngày vọng tiếng hò rung
Thời xuân bến lạc mờ sương liễu
Sớm hội duyên say ẩn nguyệt cung
Vơi mộng gửi tình đêm ngắm cảnh
Đời vui bước lại sẽ cùng em

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.