Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

ƯớcDuyên
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 01:15:52 AM, Nov 24, 2009 * Số lần xem: 1439


Đêm này thức muộn để hàn huyên
Trăng khuyết đưa mây dựa bến thuyền
Độ trước hạ về xa vắng mộng
Bây giờ thu đến lại giao duyên
Tình yêu gửi ước thêm hi vọng
Lời hẹn chung vai được thỏa nguyền
Sớm rạng nghe lòng mình sướng lạ
Nơi đâu văng vẳng tiếng vành khuyên

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.11.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.