Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Sang Đông (Đường thi thập nhị thủ liên hoàn trường họa - thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 12:49:50 PM, Nov 21, 2009 * Số lần xem: 1496


xuôi:

a1.
Ai tiễn giọt sầu lệ rũ sông
Sớm tan ngày vắng cản sương bồng
Hoài chân gót lạc tình xuân đợi
Lại bước chiều xa buổi gió không
Phai nhạt lá vàng soi bấc cạn
Ảo huyền mây tím rũ tranh đồng
Đài hoa dấu nhạt mùa thu dứt
Bay trắng tuyết đầy giấc lạnh đông

a2.
Bay trắng hạt sương tuyết trắng đông
Vắng khuya đêm tím lạnh bên đồng
Đài xuân cảnh sớm khoe hương sắc
Gió hạ miền xa nhạt bóng không
Phai lá ngọn tan chiều giấc muộn
Nghẹn lời môi rũ khói mơ bồng
Hoài thương tiếng vọng tình theo đến
Ai đón gửi tình bến lạc sông

a3.
Ai đợi khách thuyền vọng cuối sông
Liễu hương mờ ảnh khuyết mây bồng
Hoài thu cảm lệ giăng sương ảm
Tiễn bạn sầu khuya buồn rũ cảnh không
Phai sắc ngọc tan hồn dại bóng
Ráng chiều mây lặng gió xa đồng
Đài trăng bến vọng đêm ly biệt
Bay khuất giọt buồn gửi tuyết đông

a4.
Bay khuất giọt buồn gửi tuyết đông
Nửa vơi trăng nhạt dấu sau đồng
Đài xa biệt lệ đôi lòng vắng
Tiếng loạn ru lời đoản nhạc không
Phai giấc lỡ đêm mơ khúc ảo
Lạnh tình nghe mộng tiếc thương bồng
Hoài duyên cõi hạ mùa sương loãng
Ai nhớ khách thuyền cảnh dạo sông

a5.
Ai nhớ khách thuyền cảnh dạo sông
Nửa lưng mây nhạt tím trăng bồng
Hoài tâm cõi nhớ lời thương muộn
Ẩn lệ môi sầu giọt oán không
Phai mộng giấc buồn gieo sóng nhạc
Vắng mùa thu lặng khuất nương đồng
Đài duyên lỡ bước đời vương vấn
Bay nhẹ gió chiều cảnh đến đông

a6.
Bay nhẹ gió chiều buổi đến đông
Tiễn thu mùa lại gửi hoang đồng
Đài thiên lạc giấc nghe hờn tủi
Hạ biển xa lòng ẩn bến không
Phai lệ tiếc thương đời xứ biệt
Lỡ duyên sầu hận nửa tim bồng
Hoài xuân tiếng vọng đàn ru chậm
Ai oán nỗi buồn cảnh vắng sông

Ngược:

b1.
Đông lạnh giấc đầy tuyết trắng bay
Dứt thu mùa nhạt dấu hoa đài
Đồng tranh rũ tím mây huyền ảo
Bấc cạn soi vàng lá nhạt phai
Không gió buổi xa chiều bước lại
Đợi xuân tình lạc gót chân hoài
Bồng sương cảnh vắng ngày tan sớm
Sông rũ giọt sầu lệ tiễn ai

b2.
Sông lạc bến tình gửi đón ai
Đến theo tình vọng tiếng thương hoài
Bồng mơ khói rũ môi lời nghẹn
Muộn giấc chiều tan ngọn lá phai
Không bóng nhạt xa miền hạ gió
Sắc hương khoe sớm cảnh xuân đài
Đồng bên tím lạnh đêm khuya vắng
Đông trắng tuyết sương hạt trắng bay

b3.
Đông tuyết gửi buồn lệ khuất bay
Biệt ly đêm vọng bến trăng đài
Đồng xa gió lặng mây chiều ráng
Bóng dại hồn tan ngọc sắc phai
Không cảnh rũ khuya sầu tiễn bạn
Ảm sương giăng lệ cảm thu hoài
Bồng mây khuyết ảnh mờ hương liễu
Sông cuối vọng thuyền khách đợi ai

b4.
Sông dạo cảnh thuyền khách nhớ ai
Loãng sương mùa hạ cõi duyên hoài
Bồng sương tiếc mộng nghe tình lạnh
Ảo khúc mơ đêm lỡ giấc phai
Không nhạc đoản lời ru loạn tiếng
Vắng lòng đôi lệ biệt xa đài
Đồng sau bóng nhạt trăng vơi nửa
Đông tuyết gửi buồn giọt khuất bay

b5.
Đông đến cảnh chiều gió nhẹ bay
Vấn vương đời lỡ bến duyên đài
Đồng nương khuất lặng thu mùa vắng
Nhạc sóng gieo buồn mộng giấc phai
Không oán giọt sầu môi ẩn lệ
Muộn thương lời nhớ cõi tâm hoài
Bồng trăng tím nhạt mây lưng nửa
Sông dạo cảnh thuyền khách nhớ ai

b6.
Sông vắng cảnh buồn nỗi oán ai
Chậm ru đàn vọng tiếng xuân hoài
Bồng tim nửa hận sầu duyên lỡ
Biệt xứ đời thương tiếc lệ phai
Không bến ẩn lòng xa biển hạ
Tủi hờn nghe giấc lạc thiên đài
Đồng hoang gửi lại mùa thu tiễn
Đông đến buổi chiều gió nhẹ bay

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.11.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.