Jun 25, 2024

Cổ thi Việt Nam

Tuế sơ diệu vũ - Hạ thánh triều (Khuyết danh Việt Nam)
Khuyết Danh * đăng lúc 07:47:24 AM, Jun 23, 2008 * Số lần xem: 2417
Thể thơ: Từ phẩm (thời kỳ: Cổ đại)
歲初耀武-賀聖朝

五龍樓上樹龍旗,
張皇我六師。
甲兵栓束,
象馬突馳,
聚正分奇。

敖敖砲響動江湄,
天聲振四維。
并用雙行,
一張一弛,
文恬武熙。

Tuế sơ diệu vũ - Hạ thánh triều

Ngũ Long lâu thượng thụ long kỳ,
Trương hoàng ngã lục si (sư).
Giáp binh xuyên thúc,
Tượng mã đột trì,
Tụ chính phân kỳ.

Ngao ngao pháo hưởng động giang my,
Thiên thanh chấn tứ duy.
Tịnh dụng song hành,
Nhất trương nhất thỉ,
Văn điềm vũ hi.
Diễu võ đầu năm - Mừng thánh triều
(Người dịch: Nam Long)

Ngũ Long lâu vọng dựng cờ rồng,
Rỡ rỡ bày sáu quân.
Giáp binh ngang dọc,
Voi ngựa ruổi rong.
Chính kỳ ngoài trong.

Ầm ầm tiếng pháo động bên sông,
Bốn phương thảy chuyển rung.
Kiêm dụng hai đường,
Một căng một chùng,
Văn trị võ công.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.