Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Đêm Sầu Biển (thập thủ liên hoàn - thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 04:46:49 PM, Nov 15, 2009 * Số lần xem: 2319
Hình ảnh
#1


a1.
Đêm biển giữa khuya bến đợi thuyền
Tuyết đông sương lạnh phủ trời bên
Nghiêng trăng ánh nhạt sao thôi đến
Lạc gió thu tàn cảnh vắng thêm
Liềm ngọc mảnh loang mờ trước bãi
Sóng lam mây lặng khẽ sau ghềnh
Riêng sầu cõi biệt đời cô khách
Đêm gửi giấc buồn lệ đắng tim

b1.
Tim đắng lệ buồn giấc gửi đêm
Khách cô đời biệt cõi sầu riêng
Ghềnh sau lặng khẽ mây lam sóng
Bãi trước mờ loang mảnh ngọc liềm
Thêm vắng cảnh tàn thu gió lạc
Đến thôi sao nhạt ánh trăng nghiêng
Bên trời phủ lạnh sương đông tuyết
Thuyền đợi bến khuya giữa biển đêm

a2.
Thêm nhớ nỗi chờ thức trắng đêm
Biển sương nhìn lại khách lòng yên
Thiền tâm để nhớ ngày xa xứ
Ảo khói thêu sầu bến lạc thuyền
Ên nhẹ váng khuya mây ủ tuyết
Mãi theo vồng lạnh gió neo ghềnh
Êm trời cảnh vắng mùa trăng khuyết
Tim đắng lệ buồn giấc gửi đêm

b2.
Đêm gửi giấc buồn lệ đắng tim
Khuyết trăng mùa vắng cảnh trời êm
Ghềnh neo gió lạnh vồng theo mãi
Tuyết ủ mây khuya váng nhẹ ên
Thuyền lạc bến sầu thêu khói ảo
Xứ xa ngày nhớ để tâm thiền
Yên lòng khách lại nhìn sương biển
Đêm trắng thức chờ nỗi nhớ thêm

a3.
Thêm nhớ nỗi chờ thức trắng đêm
Hững hờ trời ảm bóng sương viền
Miên hoài giấc dại nghe hồn đắm
Vội úa sầu lơi thoáng mặt nghiêng
Duyên ước buổi thu mùa nhớ lạc
Lệ xưa in mộng giấc thôi quên
Huyền mây trở nhẹ màu xanh biển
Đêm sóng gửi trăng chén ngọc thuyền

b3.
Thuyền ngọc chén trăng gửi sóng đêm
Biển xanh màu nhẹ đuổi mây huyền
Quên thôi giấc mộng xưa in lệ
Nhớ lạc mùa thu buổi ước duyên
Nghiêng mặt thoáng môi sầu úa vội
Đắm hồn nghe dại giấc hoài miên
Viền sương bóng ảm trời hờ hững
Đêm trắng thức chờ nỗi nhớ thêm

a4.
Đêm sóng gửi trăng chén ngọc thuyền
Xót thương hồn mãi gọi lời thêm
Miên sầu bến lạ sương rê khẽ
Tủi hận đời xa giấc nhạt mềm
Êm tiếng nhạc vàng se gió muộn
Dại mờ sao trắng điểm trời nghiêng
Phên đầy sóng ảo đông mù lạnh
Đêm sóng gửi trăng chén ngọc thuyền

b4.
Thuyền ngọc chén trăng gửi sóng đêm
Lạnh mù đông ảo sóng đầy phên
Nghiêng trời điểm trắng mờ sao dại
Muộn gió se vàng nhạc tiếng êm
Mềm nhạt giấc xa đời hận tủi
Khẽ rê sương lạ bến sầu miên
Thêm lời gọi mãi hồn thương xót
Thềm vắng buổi xuân khách đợi duyên

a5.
Duyên đợi khách xuân cảnh vắng thềm
Phật đài nghinh vọng ẩn hoa liên
Huyền linh bóng tụ thân viên mãn
Nợ dứt căn tu xác tọa thiền
Quên sớm mộng xa hồ trúc liễu
Mãi theo hồn lạc bước sơn thiên
Êm trầm mõ tụng nghe lòng dịu
Tiên cảnh gửi đời bến tự thiền

b5.
Thiền tự bến đời gửi cảnh tiên
Dịu lòng nghe mõ tụng trầm êm
Thiên sơn bước lạc hồn theo mãi
Liễu trúc hồ xa mộng sớm quên
Thiền tọa xác tu căn dứt nợ
Mãn viên thân tụ bóng linh huyền
Liên hoa ẩn dạ nghinh đài phật
Thềm vắng buổi xuân khách đợi duyên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
14.11.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.