Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Khẽ Thu (thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 07:39:29 AM, Nov 12, 2009 * Số lần xem: 1501
Hình ảnh
#1


xuôi:

Thu đến cảnh chiều bến đổ mây
Chậm về đêm đón mộng cuồng say
Mù sương lối cỏ hoa thầm dại
Rũ sóng hồ xanh bóng khẽ quây
Ru nhẹ tiếng đàn khua trúc liễu
Lặng yên trời hạ dấu bên đài
Vu sầu giấc lạc nghe hồn cảm
Thu tiễn lệ buồn gửi bước ai

ngược:

Ai bước gửi buồn lệ tiễn thu
Cảm hồn nghe lạc giấc sầu vu
Đài bên dấu hạ trời yên lặng
Liễu trúc khua đàn tiếng nhẹ ru
Quây khẽ bóng xanh hồ sóng rũ
Dại thầm hoa cỏ lối sương mù
Say cuồng mộng đón đêm về chậm
Mây đổ bến chiều cảnh đến thu

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.11.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.