Jan 24, 2021

Đường thi Việt Nam

Phi Khanh Biệt Quốc
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 07:18:45 PM, Nov 11, 2009 * Số lần xem: 1553


Chiều buồn ải nhạn cánh chim sa
Nao dạ chia ly với nước nhà
Lối Việt chân rời lòng cuộn thắt
Đường Ngô bước đến lệ tràn ra
Trung cang gửi lại nơi man quốc
Son sắt đem về với nước ta
Thân xác dù tan trong đất địch
Nhưng hồn sông núi vẫn chan hoà

Đông Hòa
10.04.07

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.