Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Buồn Đông (thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 06:02:30 PM, Nov 11, 2009 * Số lần xem: 1442


xuôi:

Đông sang gió lại thổi quanh đồi
Nhạt giấc cùng theo nhớ gửi tôi
Sông vắng cảnh đêm giằng sóng đuổi
Phố hoang trăng dại bến mơ thôi
Trông về mắt ủ sầu thêm cảm
Vấn mãi hồn thu mộng dứt hơi
Mông quạnh cõi xưa đường lạc bước
Đông buồn lệ rũ ướt trùng khơi


ngược:

Khơi trùng ướt rũ lệ buồn đông
Bước lạc đường xưa cõi quạnh mông
Hơi dứt mộng thu hồn mãi vấn
Cảm thêm sầu ủ mắt về trông
Thôi mơ bến dại trăng hoang phố
Đuổi sóng giằng đêm cảnh vắng sông
Tôi gửi nhớ theo cùng giấc nhạt
Đồi quanh thổi lại giấc sang đông

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.11.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.