Mar 22, 2023

Cổ thi Việt Nam

Cộng Hành - 共行 (chung đường)
Khuyết Danh * đăng lúc 12:24:27 AM, Jun 23, 2008 * Số lần xem: 2153
Cộng hành (Khuyết danh Việt Nam, Việt Nam)
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)
共行

道理當然路共行,
多公遠學志成名。
汪洋萬派何勞涉,
指日黃江睹聖生。

Cộng hành

Đạo lý đương nhiên lộ cộng hành,
Đa công viễn học, chí thành danh.
Uông dương vạn phái, hà lao thiệp,
Chỉ nhật Hoàng-giang, đổ thánh sinh.
Chung đường (Người dịch: Hoàng Lê)

Đạo lý đường chung hãy gắng noi,
Cất công tìm học, khá khen ai.
Mênh mông vạn phái, tìm chi mệt,
Sớm muộn Hoàng giang thánh hiện thôi.

- dịch nghĩa

Đạo lý hiển nhiên là con đường của mọi người,
Khen các ông chịu khó đi học xa, chí muốn nên danh.
Mênh mông muôn phái lặn lội làm gì cho vất vả,
Nay mai ở Hoàng giang sẽ thấy thánh sinh ra.


Bài thơ sáng tác vào đời Hậu Lý.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.