Apr 23, 2024

Cổ thi Việt Nam

Đền Ngọc Sơn (Khuyết danh Việt Nam,)
Khuyết Danh * đăng lúc 12:07:41 AM, Jun 23, 2008 * Số lần xem: 2308
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

2. Mùa thu Hà Nội (Hoàng Thi)

Linh uy tiếng nổi thật là đây:
Nước chắn, hoa rào, một khoá mây.
Xanh biếc nước soi, hồ lộn bóng;
Tím bầm rêu mọc, đá tròn xoay.
Canh tàn lúc đánh chuông ầm tiếng;
Khách vắng khi đưa xạ ngát bay.
Thành thị tiếng vang đồn cảnh thắng
Rành rành nọ bút với nghiên này.

Bài thơ này viết theo lối thuận nghịch độc, có hai cách đọc xuôi và ngược. Đọc ngược:

Này nghiên với bút nọ rành rành:
Thắng cảnh đồn vang tiếng thị thành.
Bay ngát xạ đưa khi vắng khách;
Tiếng ầm chuông đánh lúc tàn canh.
Xoay tròn đá mọc rêu bầm tím;
Bóng lộn hồ soi nước biếc xanh.
Mây khoá một rào hoa chắn nước,
Đây là thật nổi tiếng uy linh.

Nguồn: Việt Nam văn học sử yếu, Dương Quảng Hàm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.