Mar 22, 2023

Cổ thi Việt Nam

Không đề (Khuyết danh Việt Nam, Việt Nam)
Khuyết Danh * đăng lúc 12:04:03 AM, Jun 23, 2008 * Số lần xem: 2168
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cận đại)

Ta nghe gà gáy tẻ tè te,
Bóng ác vừa lên hé hẻ hè.
Non một chồng cao von vót vót,
Hoa năm sắc nở loẻ loè loe.
Chim tình bầu bạn kia kìa kỉa,
Ong nghĩa vua tôi nhẹ nhẻ nhè.
Danh lợi mặc người ti tí tỉ,
Ngủ trưa chưa dậy khoẻ khoè khoe.

Nguồn: Các thể văn của Tầu và Ta, Dương Quảng Hàm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.