Mar 22, 2023

Cổ thi Việt Nam

Thơ Không Ðề
Khuyết Danh * đăng lúc 12:01:25 AM, Jun 23, 2008 * Số lần xem: 2375
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cận đại)

Thác bức rèm châu chợt thấy mà...
Chẳng hay người ngọc có hay đà...
Nét thu dợn sóng hình như thể...
Cung nguyệt quang mây nhác ngỡ là...
Khuôn khổ ra chiều người ở chốn...
Nết na xem phải thói con nhà...
Dở dang nhắn gửi xin thời hãy...
Tình ngắn tình dài chút nữa ta...

Nguồn: Các thể văn của Tầu và Ta, Dương Quảng Hàm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.