Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Mộng gửi tàn thu (thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 04:39:36 PM, Oct 23, 2009 * Số lần xem: 1504
Hình ảnh
#1

thuận:

Lầu hoang cảnh vắng suối về trôi
Nửa khuyết trăng khuya giấc mãn rồi
Mưa rũ gió xanh mòn cỏ dại
Liễu ru mây khẽ níu đêm vơi
Đưa sầu lệ đón mùa đông gọi
Mãi nhớ tình vương giọt tuyết rơi
Xưa đón mộng thu trời ảo ảnh
Thưa đò bến vọng bước xa rời

nghịch:

Rời xa bước vọng bến đò thưa
Ảo ảnh trời thu mộng đón xưa
Rơi tuyết giọt vương tình nhớ mãi
Gọi đông mùa đợi lệ sầu đưa
Vơi đêm níu khẽ mây ru liễu
Dại cỏ mòn xanh gió rũ mưa
Rồi mãn giấc khuya trăng khuyết nửa
Trôi về suối vắng cảnh hoang lầu

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.10.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.