Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Chớm đông (thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 04:37:10 PM, Oct 23, 2009 * Số lần xem: 1413
Hình ảnh
#1

thuận:

Chiều sang nắng muộn gió về bay
Khuất vội ngày tan đã lạc mây
Riu khẽ sóng chao sông nước bạc
Hững hờ trời rũ bóng phôi phai
Kiều xuân bến cũ mơ vừa chín
Trắng tuyết mùa khô hạt lấp đầy
Tiêu buồn khúc vọng tình sâu thẳm
Dìu dặt bến sầu lệ đắng cay

Nghịch:

Cay đắng lệ sầu thoáng dặt dìu
Thẳm sâu tình vọng khúc buồn tiêu
Đầy lấp hạt khô mùa tuyết trắng
Chín vừa mơ cũ bến xuân kiều
Phai phôi cảnh cũ trời hờ hững
Bạc nước sông chao sóng khẽ riu
Mây lạc đã tan ngày khuất vội
Bay về gió muộn nắng sang chiều

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.10.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.