Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Mất Chồng (thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 04:35:35 PM, Oct 23, 2009 * Số lần xem: 1419
Hình ảnh
#1


thuận:

Đông sang cảnh lại gửi thêm sầu
Vọng khó tình xưa bạn hỡi đâu
Nồng mặn phút xa nào khuất biển
Nhạt nhòa mơ ảo lạc hoang lầu
Mông mênh cõi loạn rơi ngàn lệ
Lạnh vắng đêm mờ rũ bóng châu
Chồng mất xót em duyên lẻ bến
Không phòng gửi mộng giấc thương cầu

nghịch:

Cầu thương giấc mộng gửi phòng không
Bến lẻ duyên em xót mất chồng
Châu bóng rũ mờ đêm vắng lạnh
Lệ ngàn rơi loạn cõi mênh mông
Lầu hoang lạc ảo mơ nhòa nhạt
Biển khuất nào xa phút mặn nồng
Đâu hỡi bạn xưa tình khó vọng
Sầu thêm gửi lại cảnh sang đông

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.10.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.