Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Mơ thu .... (thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 03:03:27 AM, Mar 10, 2010 * Số lần xem: 1597
Hình ảnh
#1Thơ sầu bến đợi gió về bay
Khuất hạ trăng tàn bóng nhạt ngày
Hờ hững tiếng buồn ru mộng ảo
Lặng thầm hồn cảm lạc thu say
Tơ vương dạ nhớ dìm mưa lạnh
Lệ vấn đêm thương tiếc giọt đầy
Chờ đón muộn xa tình lỡ chuyến
Vơ lòng nỗi oán giấc tìm ai...

Ai tìm giấc oán nỗi lòng vơ
Chuyến lỡ tình xa muộn bến chờ
Đầy giọt tiếc thương đêm vấn lệ
Lạnh mưa dìm nhớ dạ vương tơ
Say thu lạc nhớ hồn thầm lặng
Ảo mộng ru buồn tiếng hững hờ
Ngày nhạt bóng tàn trăng hạ khuất
Bay về gió đợi bến sầu thơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.10.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
bài sửa
Mơ thu ....
(thuận nghịch độc)

Thơ sầu biển đợi gió về bay
Đến hạ mùa tan đã khuất ngày
Hờ hững tiếng buồn ru mộng ảo
Lặng thầm hồn cảm lạc thu say
Tơ vương dạ nhớ dìm mưa lạnh
Lệ vấn đêm thương tiếc giọt đầy
Chờ đón muộn xa tình lỡ chuyến
Vơ lòng nỗi nhớ gửi về ai...

Ai về gửi nhớ nỗi lòng vơ
Chuyến lỡ tình xa muộn bến chờ
Đầy giọt tiếc thương đêm vấn lệ
Lạnh mưa dìm nhớ dạ vương tơ
Say thu lạc cảm hồn thầm lặng
Ảo mộng ru buồn tiếng hững hờ
Ngày khuất đã tan mùa hạ đến
Bay về gió đợi biển sầu thơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.10.2009