Jun 05, 2020

Đường thi Trung Quốc

Lữ túc 旅宿 • Trú đêm nơi lữ quán
Đỗ Mục - 杜牧 (803 - 853) * đăng lúc 10:38:32 PM, Mar 17, 2015 * Số lần xem: 2068
Hình ảnh
#1

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú

旅宿

旅館無良伴,
凝情自悄然。
寒燈思舊事,
斷雁警愁眠。
遠夢歸侵曉,
家書到隔年。
滄江好煙月,
門系釣魚船。

 

Lữ túc

Lữ quán vô lương bạn,
Ngưng tình tự tiễu nhiên.
Hàn đăng tư cựu sự,
Đoạn nhạn cảnh sầu miên.
Viễn mộng quy xâm hiểu,
Gia thư đáo cách niên.
Thương giang hảo yên nguyệt,
Môn hệ điếu ngư thuyền.

 

Dịch nghĩa

Ở quán trọ không có người bạn thân
Ngẫm nghĩ càng tự thấy ngẩn ngơ nỗi sầu
Ngọn đèn lạnh lẽo nghĩ đến chuyện xưa
Chim nhạn lưa thưa lo lắng một giấc ngủ u sầu
Mộng xa vời thấy mình trở về thì trời sáng
Thư nhà cách mỗi năm mới đến một lần
Sông xanh tuyệt ảo bóng trăng làn khói
Thuyền câu cá buộc ngoài cửa

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bạn bè lữ quán có đâu
Nỗi lòng tự biết nỗi sầu ngẩn ngơ
Ngọn đèn lạnh nhớ việc xưa
Lo đêm không ngủ nhạn thưa đó mà
Cách năm mới được thư nhà
Sáng ngày thấy mộng đi xa trở về
Sông xanh trăng khói mọi bề
Mé ngoài trước cửa buộc kề thuyền câu


Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu


Quán khách không bè bạn,
Lòng buồn lắng đọng sâu.
Ngọn đèn khơi chuyện cũ,
Tiếng nhạn tỉnh mơ sầu.
Giấc mộng xong vừa sáng,
Thư nhà vắng đã lâu.
Sông mờ trăng khói lạnh,
Ngoài ngõ buộc thuyền câu.
 

 English Version 
Five-character-regular-verse
Du Mu


A NIGHT AT A TAVERN

Solitary at the tavern,
I am shut in with loneliness and grief.
Under the cold lamp, I brood on the past;
I am kept awake by a lost wildgoose.
...Roused at dawn from a misty dream,
I read, a year late, news from home --
And I remember the moon like smoke on the river
And a fisher-boat moored there, under my door.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.