Jul 22, 2024

Thơ dịch

Đối Tuyết - Anh Nguyen dich
Đỗ Phủ - 杜甫 * đăng lúc 10:20:19 PM, Mar 27, 2013 * Số lần xem: 3273
Hình ảnh
#1

Nguyên tác: Đỗ-Phủ

對 雪

杜甫

戰 哭 多 新 鬼
愁 吟 獨 老 翁
亂 雲 低 薄 暮
急 雪 舞 迴 風
瓢 棄 樽 無 綠
爐 存 火 似 紅
數 汌 消 息 斷
愁 坐 正 書 空

Đối Tuyết

Chiến khốc đa tân quỷ
Sầu ngâm độc lão ông
Loạn vân đê bạc mộ
Cấp tuyết vũ hoàn phong
Biều khí tôn vô lục
Lô tồn hỏa tự hồng
Sổ châu tiêu tức đoạn
Sầu tọa chính thư không

Đỗ-Phủ

Dịch:

Trước tuyết

Chiến trường, quỷ mới khóc than,
Ngồi buồn, ông lão ngâm tràn cung mây.
Chiều tàn, mây tản mát bay,
Gió về, tuyết đã rơi đầy khắp nơi.
Bầu quăng, chén để không thôi,
Lò kia, lửa vẫn còn hơi đỏ hồng.
Mấy châu, tin tức đều không,
Ngồi buồn, viết chữ bâng khuâng lên trời...

Anh-Nguyên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.