Feb 28, 2020

Cổ thi Việt Nam

Hà Thành Trung Thu Tiết
Dương Khuê * đăng lúc 05:25:18 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 1635
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
Hà Thành Trung Thu Tiết

Phong tĩnh hà minh mộ vũ hưu
Giang thành triệt dạ tế quang phù
Khí đăng thu hạ xa tranh đạo
Hoàn Kiếm hồ biên nguyệt quải lâu
Thế sự như kỳ vô định cục
Suy mao tá tửu mạn tiêu sầu
Nhi đồng tham trục ngư, long hí
Bất kế sơn hà dĩ bán thu
Trung thu ở Hà thành (Người dịch: Ngô Văn Phú)

Gió lặng, ráng hừng, mưa dứt lâu
Thành sông sáng rực suốt đêm thâu
Đèn hơi thu tới xe tranh lối
Hoàn Kiêm trăng treo tít góc lầu
Thế sự bàn cờ, đâu cục diện?
Tuổi già mượn rượu để vơi sầu
Trẻ con ham hố chơi rồng, cá
Nào biết sơn hà đã quá thu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.