Feb 27, 2021

Thơ dịch

Ðối Sở Vương Vấn
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 06:28:05 PM, Aug 26, 2009 * Số lần xem: 1613
Hình ảnh
#1


(Ðáp lại lời của Sở Vương) Tống Ngọc
(HTN dịch)


Sở Vương hỏi chàng Tống Ngọc:
“Hoặc tiên sinh thiếu sót gì chăng ?
Mọi người có ý bất bằng”
Tống liền từ tốn thưa rằng : không sai
Xin bệ hạ miễn hài tội chết ...
Ðể thần tâu cho hết khúc nhôi
Danh ca nước Tấn có người
Hát Ba, hát hạ muôn lời a dua
Khi hát khúc Ðường a, Giới lệ
Thì họa theo phỏng độ nửa ngàn
Hát sang Bạch Tuyết, Dương Xuân
Hát theo lúc ấy chỉ còn mười lăm
Khi dùng đến mấy âm Thương, Vũ
Kẻ hát theo còn độ vài người
Hiểu tinh nhạc lý mấy ai ?
Thẩm âm nào dễ có hai Chung Kỳ ?
Con chim phượng bay đi vạn dặm
Ðạp trời cao thăm thẳm mây xanh
Ba con chim én quẩn quanh
Lường sao trời rộng mông mênh đất trời ?
Con cá Côn giữa khơi vùng vẫy
Lũ riếc rô sao thấy nông sâu ?
Con người nào có khác đâu
Dung thường thì hiểu làm sao thiên tài


Sài Gòn, tối ngày 14 tháng 6 năm 1985
Hà Thượng Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.