Jul 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống
Nguyễn Nhược Pháp (1914 - 1938) * đăng lúc 03:22:23 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 1963
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Hiện đại)

Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống
Triều Lê-qui có nàng tiết liệt.

Nhà tan, nước mất, chàng đi thôi.
Thiếp nén lòng đau khóc nghẹn lời,
Chậm bước đành nương mình bóng Phật;
Màng tin trông ngóng nhạn chân trời.
Chuông đồng cảnh vắng, hồn mơ sảng,
Trăng lạnh, đêm sâu, cú đổ hồi.
Thê thảm chàng đi, về có vậy!
Thiếp chờ ai nữa? Hỡi chàng ôi!

30-12-1932

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.