Aug 22, 2019

Thơ mới hiện đại VN

GIẤC MƠ NHẠC SĨ
Phạm Long Cơ * đăng lúc 01:49:30 AM, Aug 17, 2009 * Số lần xem: 1143Tý ta tý tửng gửi bài đi thi
Lòng nhất quyết ta phải là nhạc sĩ
Bốn bể vang danh Con Rồng Cháu Việt
Người người gọi ta nhạc sĩ Thiên Tài

Ngày xưa các cụ vai mang lều chõng
Vượt dặm xa xôi mới đến kinh thành
Ban giám khảo toàn tai to mặt lớn
Chốn Triều Đình Phú Quý lẫn Vinh Hoa

Công đèn sách trải bao năm khó nhọc
Bảng hổ đề danh võng lọng về làng
Cha, mẹ, vợ, con, người người ra đón
Cho bõ công lao đèn sách bao năm

Nay trên Net khắp năm châu bốn bể
Thật dễ dàng tạo dựng lấy công danh
Bạn hữu xa gần người thân quyến thuộc
Nở mặt nở mày khi được quen thân

Trong buổi tiệc người gọi ta Nhạc Sĩ
MC mời lên giới thiệu ngọt ngào
Trên sân khấu ta khoe dăm bài nhạc
Lại được các nàng hý hửng trao Hoa

Đèn nhấp nháy từ máy hình phim ảnh
Sân khấu thêm người ấm cúng làm sao
Lòng rộn ràng xen bao nỗi khát khao
Đêm về nhớ mùi hương lồng tiếng nhạc

Lìa sân khấu cho đến khi tàn tiệc
Các nàng chạy quanh chạy quẩn xin phôn
Nào Hoa biết nói nào Hoa héo rũ
Hoa nào cũng thơm cũng ngát ân tình

Có những lần ôm đàn nghêu ngao hát
Người người ngợi khen xúm xít vây quanh
Lòng chàng rộn lên như thưở Xuân Xanh
Thời trai trrẻ oai phong sao kể xiết

Nay được dịp gửi tài ra thi thố
Những lần dự thi nào phải như xưa
Ban giám khảo không tai to mặt lớn
Chỉ cần tí danh hay có tí tài

Nào ai biết ? Lần này ta đứng nhất
Ôm giải đầu cho thiên hạ biết tên
Sẽ vang danh cùng bốn bể năm châu
Hơn cả Thủy Hoàng gồm thâu Lục Quốc

Xưa Vua có bốn năm ngàn Mỹ Nữ
Vẫn thua ta nay hàng vạn Bông Hoa
Bước chân đi là cả triệu người ca
Tân Nhạc Sĩ đứng đầu lần thi tuyển


Phạm Long Cơ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.