Sep 24, 2023

Đường thi Việt Nam

Đánh đu
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 09:30:20 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2897

 

Ðánh Ðu

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân có biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!      

    Thể thơ: Thất ngôn bát cú 


    Chú thích:
    Bốn cột:
    Bốn cây tre trồng làm cây đu.

    Chú thích: Chơi xuân
    Cuộc vui chơi đón xuân.

    Chú thích: biết xuân
    Biết tình xuân.

    Chú thích: Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không
    Cuối vụ chơi xuân, các cột đu lại nhổ đi hết,
    chỉ còn trơ lại các lỗ cọc và rồi người ta sẽ lấp đi.
    Hồ Xuân Hương chua chát nói về thói vô tâm
    rất đáng trách về phía nam giới.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.