Jul 22, 2024

Thơ dân gian truyền tụng

Đá ông chồng bà chồng
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 02:32:22 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 4361
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Đá ông chồng bà chồng

Khéo khéo bày trò tạo hoá công,
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng.
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.
Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia còn biết xuân già giặn,
Chả trách người ta lúc trẻ trung.

Hiện vẫn chưa rõ xuất xứ của đá, chỉ mới nghe truyền ngôn.

xuân già giặn :
Có nghĩa là già giặn tình xuân. Hồ Xuân Hương tỏ ra rất rộng lượng với tuổi trẻ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.