Jun 19, 2024

Thơ dân gian truyền tụng

Ðộng Hương Tích
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 02:29:13 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 4068
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Ðộng Hương Tích *

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hòm.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.

* Động Hương Tích: Động chính của chùa Hương trước thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông, nay là huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây.

Chú thích:
khéo phòm
Như khéo phạm, thật là khéo!

Giọt nước:
Các thạch nhũ trên cửa động luôn từng giọt rỏ xuống.

vô trạo:
Vòm động có những chạm vẽ của thiên nhiên
được hình dung ra cảnh trí như mặt trăng,
con thuyền v.v... Vô trạo: Không có bơi chèo.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.