Jun 19, 2024

Cổ thi Việt Nam

Đồng tiền hoẻn
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 01:42:34 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2406
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)

Đồng tiền hoẻn

Cũng lò cũng bễ cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đáng nên quan

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.