Jul 22, 2024

Cổ thi Việt Nam

Đề tranh Tố nữ (thơ nôm truyền tụng)
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 01:40:22 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2797
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Đề tranh Tố nữ

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡ cô mình ?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Đôi lứa như in tờ giấy trắng.
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Xiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh,
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ,
Trách người thợ vẽ khéo vô tình.

Chú thích: Xiếu mai
(Quả mai rụng). Trong Kinh thi nói "quả mai rụng mười phần còn bảy... mười phần còn ba", ví người con gái đã muộn thì, cần có một người chồng. Câu này dùng chữ "Xiếu mai" để nói người con gái sợ lỡ thì nên chuyên tâm vào việc kén chồng, không dám nghĩ đến chuyện trăng hoa nữa. Nhưng người đẹp trong tranh thì tính sao được việc chồng con? Nên cứ đành mãi mãi giữ thân phận mỏng manh, son sẻ.
(Chú thích phần thơ Nôm do Nguyễn Bỉnh Khôi).

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.