Sep 23, 2023

Cổ thi Việt Nam

Đề đền Sầm Nghi Đống (thơ nôm truyền tụng)
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 01:35:03 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 3060
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)

Ðề Ðền Sầm Ngi Ðống

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đến thái thú đứng cheo leo.
Ví đây đổi phận làm trai được,
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!

Đền Sầm Nghi Đống trước ở ngõ Sầm Công nay là phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Sầm Nghi Đống là tướng theo Tôn Sĩ Nghị sang ta chiếm đóng thủ đô Đông Kinh (Thăng Long). Nghị bị vua Quang Trung đánh đuổi về Tàu năm 1789. Sầm Nghi Đống chạy không kịp, thắt cổ tự tử ở nơi mà sau khi quan hệ bang giao đã trở lại bình thường vua Quang Trung cho phép Hoa kiều ở Hà Nội lập đền thờ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.