Jul 22, 2024

Cổ thi Việt Nam

Xuân Hương tặng hiệp quận
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 01:14:22 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2322
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

春香贈協郡
Xuân Hương tặng hiệp quận.

Hẹn thu hẹn nguyệt luống ăn năn,
Cái kiếp phù sinh những nợ nần.
Cửa viện xuân về hoa mát mẻ,
Đài trang mây náu nguyệt băn khoăn.
Duyềnh xanh nước chảy tin lai láng,
Lá thăm thơ gieo bút ngại ngầm.
Son phấn dám đâu so ngọn bút,
Mượn tay thi tướng nhắc đồng cân.

Bài này không có trong Lưu hương ký,
nhưng tình điệu thuộc loại trong tập này.
Được phát hiện tại Thanh Hoá (Tạp chí Văn học số 3-1974).
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã hiệu đính 3 chữ "mát mẻ" và "náu" ở câu 3-4 từ các chữ "mỉm mỉm", "tỏ" ở văn bản cũ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.