Jun 23, 2024

Cổ thi Việt Nam

Ký Sơn Nam thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 1 & 2
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 01:06:02 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2302
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
寄山南上協鎮官陳侯唱和其
Gửi ông Trần Hầu,*
làm Hiệp trấn Sơn Nam Thượng kỳ 1.

Vác cắm đàn tao một ngọn cờ,
Ấy người thân đấy phải hay chưa,
Lắc đầy phong nguyệt lưng hồ rượu,
Dắt lỏng giang hồ nửa túi thơ
Đình Nguyệt góp người chung đỉnh lại,
Trời Hoan mở mặt nước non xưa.
Bấy nay tài tử bao nhiêu tá,
Thèo đảnh khen ai kẻ đặt cho.

* Ông này chưa rõ là ai.
Ký Sơn Nam thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 2


寄山南上協鎮官陳侯唱和其二
Gửi ông Trần Hầu,
làm Hiệp trấn Sơn Nam Thượng kỳ 2. *

Trận bút xông pha quyết giật cờ,
Tài tình ai đã biết cho chưa.
Giấc Vu man mác năm canh nguyệt,
Duyềnh Ngự lênh đênh một lá thơ.
Tơ liễu đã khoe tài lạ trước,
Nguồn dào học hỏi lối quen xưa,
Giai nhân tài tử dường nào đấy
Hay nợ bình sinh chửa giả cho.


* Dưới đầu đề, Lưu hương kí chép
liền hai bài này, không để ai xướng,
ai hoạ.
Ngờ rằng bài thứ II này là bài hoạ lại của Trần Hầu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.