Jul 22, 2024

Cổ thi Việt Nam

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5 & 6
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 12:51:09 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2180
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

與山南上協鎮官陳侯唱和其五
Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu
quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng kỳ 5.

Thắc mắc sầu riêng khó giở ra,
Đêm tàn khêu mãi thấy thêm hoa.
Muốn về nhưng có về sao đến,
Biết nói song le nói được mà.
Sông bắc trông chừng chênh bóng thỏ,
Lầu nam nghe đã trống canh gà.
Trăm năm gặp gỡ là bao nả,
Thắc mắc sầu riêng khó giở ra.
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6

與山南上協鎮官陳侯唱和其六

磨滅聰明減見聆,
塞茅心竅剩如葶。
只緣隨份急奔走,
未得放懷齊辱榮。
頭上雪霜神亦倦,
吻余糟粕味非馨。
憐鄉情種痴於我,
剪盡寒燈不厭賡。

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6

Ma diệt thông minh giảm kiến linh,
Tái mao tâm khiếu thặng như đình.
Chỉ duyên tuỳ phận cấp bôn tẩu,
Vị đắc phóng hoài tề nhục vinh.
Đầu thượng tuyết sương thần diệc quyện,
Vẫn dư tao phách vị phi hinh.
Liên hương tình chủng si ư ngã,
Tiễn tận hàn đăng bất yếm canh.

dịch nghĩa

Cuộc sống mài diệt sự thông minh, làm giảm hết những điều mắt thấy tai nghe
Giác quan mờ tối chỉ còn tấm thân như lá cỏ
Chỉ vì tuỳ phận nên phải long đong bôn tẩu
Chưa có cái nhìn thoáng đạt để coi vinh nhục ngang nhau
Trên đầu đã điểm sương, tinh thần cũng mỏi mệt
Có ai bảo mùi vị cám bã dư thừa là thơm
Thương giống tình quê say đắm hơn ta
Khêu cạn ngọn đèn trong đêm lạnh còn thích ngâm vịnh.
Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu - quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng kỳ 6 (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Mài diệt thông minh, giảm thấy nghe,
Tâm can thân cốt cỏ bờ đê.
Chỉ tuỳ theo phận mà bôn tẩu,
Còn bận trong lòng chuyện ngợi chê.
Mỏi mệt tinh thần, sương điểm tóc,
Thơm tho ai nhận cám thừa dư.
Tình quê giống ấy ta còn kém,
Ngâm vịnh đêm tàn vẫn cứ mê.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.