Sep 24, 2023

Cổ thi Việt Nam

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 3 & 4
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 12:52:14 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2462
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 3
與山南上協鎮官陳侯唱和其三

愧無才調使人驚,
十載風塵慣耳鈴。
已是臨枰知敵手,
莫須敲月苦殫精。
為輪為彈隨遭遇,
誰鳳誰鶯任賦生。
造物於人何苟惜,
明珠休向暗中呈。

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 3

Quý vô tài điệu sử nhân kinh,
Thập tải phong trần quán nhĩ linh.
Dĩ thị lâm bình tri địch thủ,
Mạc tu xao nguyệt khổ đàn tinh.
Vi luân vi đạn tuỳ tao ngộ,
Thuỳ phụng thuỳ oanh nhiệm phú sinh.
Tạo vật ư nhân hà cẩu tích,
Minh châu hưu hướng ám trung trình.

dịch nghĩa
Tôi thẹn vì không đủ tài điệu để người khiếp sợ.
Mười năm gió bụi đã quen rồi.
Đã là ngồi trước bàn thờ thì biết địch thủ,
Làm chi phải chọn ý tứ cho khổ sở vì thơ
Là bánh xe hay viên đạn là do hoàn cảnh
Là phượng hay oanh vốn bẩm sinh
Tạo vật đối với con người không phú bẩm cẩu thả
Nếu đã là hạt trai sáng thì chớ đem vào bóng tối.


Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu -
quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng kỳ 3

Thẹn không đủ sức khiến người kinh,
Gió bụi mười năm trải thác ghềnh.
Ngồi trước bàn thờ hay địch thủ,
Chọn tìm thi tứ lựa vần tinh.
Bánh xe với đạn do hoàn cảnh,
Chim phượng hay oanh vốn đã sinh.
Con Tạo với người không cẩu thả,
Minh châu để tối nỡ ai đành.
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 4

與山南上協鎮官陳侯唱和其四

韓名久仰喜相逢,
近接光儀日正冬。
厚意始交知水淡,
情懷初飲覺醇濃。
吾州聲氣還相尚,
我輩才情正所鍾。
握手談心君莫怪,
陸江一去水千重。

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan
Trần Hầu xướng hoạ kỳ 4

Hàn danh cửu ngưỡng hỉ tương phùng,
Cận tiếp quang nghi nhật chính đông.
Hậu ý thuỷ giao tri thuỷ đạm,
Tình hoài sơ ẩm giác thuần nùng.
Ngô châu thanh khí hoàn tương thượng,
Ngã bối tài tình chính sở chung.
Ác thủ đàm tâm quân mạc quái,
Lục giang nhất khứ thuỷ thiên trùng.

dịch nghĩa

Bấy lâu ngưỡng mộ tiếng văn chương nay mừng
được gặp mặt
Lại được tiếp cận dung nghi vào lúc hừng đông
Vốn sẵn nhã ý, nên dù trước chưa từng gặp nhau
nhưng đã biết tính tình thanh đạm
Vừa nhấp chén đã thấy cái tình nồng nàn,
đôn hậu dâng lên
Thanh khí của cả vùng vẫn còn được ưa chộng
Tài, tình của chúng ta được chung đúc chính nơi đây
Cầm tay thổ lộ nỗi lòng, xin chàng chớ ngại
Vì sau khi chàng qua sông Lục Đầu, l
ại muôn trùng xa cách.

(Người dịch: Điệp luyến hoa)
Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu -
quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng kỳ 4

Nghe danh ngưỡng mộ, gặp vui mừng,
Được tiếp dung nghi lúc chính đông.
Ý hậu chưa qua hay nước đạm,
Tình hoài vừa nhấp đã hương nồng.
Tài tình chung đúc cho hai kẻ,
Thanh khí mến yêu khắp một vùng.
Tỏ dạ cầm tay xin chớ lạ,
Lục Đầu một bước đã nghìn trùng.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.