Oct 02, 2023

Cổ thi Việt Nam

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 1
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 12:16:38 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2175
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
與山南上協鎮官陳侯唱和其一

萍水相逢月下樽,
肝腸片片屬難言。
抱琴有意鳴凰唱,
繞樹無端語鵲喧。
誰熟笳聲歸漢闕,
自羞蓮步出胡門。
半筵別話情多少,
陌陌空离倩女魂。

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 1

Bình thuỷ tương phùng nguyệt hạ tôn
Cương trường phiến phiến thuộc nan ngôn
Khiêu cầm hữu ý minh hoàng xướng
Nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên.
Thuỳ tục già thanh quy Han khuyết
Tự tu liên bộ xuất Hồ môn
Bán diên biệt hậu tình đa thiểu
Mạch mạch không li Sảnh Nữ hồn.
dịch nghĩa

Thân bèo nước gặp nhau, nâng chén rượu dưới trăng,
Tấc lòng son sắt thực là khó nói
Gọi đàn, vì có ý mà gảy khúc Câu hoàng
Quanh cây, không cơn cớ gì mà chim thước réo vang
Ai chuộc tiếng kèn Hồ trở về cung Hán
Tự thẹn về việc gót sen ra khỏi cửa rợ Hồ
Sau phút li biệt, còn lưu luyến biết bao tình,
Lớp lớp khôn rời hồn Sảnh Nữ.

Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu - quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng kỳ 1 (Người dịch: Trần Thanh Mại)

Gặp gỡ dưới trăng chuốc chén mời,
Lòng son đòi đoạn chẳng nên lời.
Khúc đàn ai gảy đà đưa ý,
Ngoài ngõ khách kêu chẳng thấy người.
Ai chuộc tiếng kèn về Hán đó ?
Tủi lê gót ngọc đất Hồ rồi!
Biệt li dở tiệc tình lưu luyến,
Hồn Sảnh sầu đau mạch mạch khơi.


Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu - quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng. Trấn Sơn Nam thượng gồm đất của hai tỉnh Hà Nội và Hưng Yên sau này. Trị sở đặt ở Châu Cầu (Phủ Lí). Bài này cũng được chép trong sách Tục Hoàng Việt thi tuyển, nhưng lại được coi là bài thơ Hồ Xuân Hương hoạ thơ ông Hiệp trấn. Còn Lưu hương kí thì cho rằng đây là bài xướng của Xuân hương. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn căn cứ theo Tục Hoàng Việt thi tuyển.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.