Jun 23, 2024

Cổ thi Việt Nam

Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ kí
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:54:43 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2425
秋月有憶枚山甫記 - Đêm thu, nhớ Mai Sơn Phủ

Lá ngọc chiều thu giận hẳn du
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy,
Ngọn nước Tam Kì chảy lại đâu.
Son phấn trộm mừng duyên để lại,
Bèo mây thêm tủi phận về sau.
Trăm năm biết có duyên thừa nữa,
Cũng đỏ tay tơ cũng trắng đầu.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.