Jul 22, 2024

Cổ thi Việt Nam

Cảm cựu kiêm trình cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:52:01 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2573
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

感舊兼呈勤政學士阮侯 - Nhớ người cũ viết gửi Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu.
(Hầu Nghi Xuân Tiên Điền nhân)

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu mấy,
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.


Sau đầu đề trên, tác giả có chú: "Hầu, Nghi Xuân, Tiên Điền nhân" (Hầu người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân). Như vậy, ở đây Nguyễn Hầu đúng là Nguyễn Du tiên sinh - Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền ghi rõ mùa hè năm Kỉ Tỵ (1809), Nguyễn Du được bổ làm cai bạ Quảng Bình. Tháng 2 năm Quý Dậu (1813) ông được phong Cần chánh điện học sĩ, rồi được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc tuế cống.

Chú thích: sương siu mấy
Từ xưa phiên âm là "sương đeo mái". Nay phiên âm theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.