Jul 22, 2024

Cổ thi Việt Nam

Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng ngụ xứ
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:47:12 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2274
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)


留別時在安廣安興寓處 - Ghi lại lúc chia tay tại An Quảng, An Hưng

Người về người ở khéo buồn sao,
Tức tối mình thay biết lẽ nào.
Tơ tóc lời kia còn nữa hết,
Đá vàng lòng nọ xiết là bao.
Nổi cơn riêng giận ngày giời ngắn,
Mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao.
Sớm biết lẽ giời lí có hợp,
Thì mười năm trước bận chi nao.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.